Privacyverklaring

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.hologrambouwen.nl. Stichting FutureNL en stichting UpgradeNL zijn de verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de AVG ten aanzien van deze gegevens. Wij respecteren uw privacy en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen.

Onze gegevens

Stichting FutureNL, Saturnusstraat 14, Den Haag

Stichting UpgradeNL, Zilverstraat 69, Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer

Gegevens die wij verwerken van bezoekers van onze website

In het algemeen is het mogelijk onze website te bezoeken zonder daarbij persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Onze website maakt gebruik van cookies voor een betere werking alsmede voor analytische en promotionele doeleinden. Als u onze website bezoekt kan automatisch enige informatie worden opgeslagen op uw computer in de vorm van een cookie, zodat uw computer automatisch herkend wordt. De cookies die onze website gebruikt bevatten geen persoonsgegevens. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de instellingen aan te passen. Hierdoor kan het echter zijn dat u niet optimaal gebruik kunt maken van deze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken van bezoekers van onze website

Vanaf het moment dat u zich via onze website aanmeldt voor de actie ‘Olympisch record hologrammen bouwen’ verwerken wij persoonsgegevens van u.

Waarom wij persoonsgegevens verzamelen

De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen worden enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze door u zijn verstrekt.

Waar en hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens die u via onze website aan ons doorgeeft kunnen op onze eigen informatiesystemen (op de eigen locatie of op een server van een externe serviceprovider (‘in de cloud’)) worden opgeslagen.

Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen?

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en ze worden ook niet met andere partijen gedeeld.

Wat zijn mijn rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Ook kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Verder kunt u ons verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken en kunt u bij ons bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen.

U kunt uw vraag of verzoek indienen via e-mail. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen, op uw verzoek.

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@stichtingfuturenl.org. U heeft daarnaast het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van deze privacyverklaring

De privacywetgeving en onze dienstverlening kan van tijd tot tijd veranderen. Om deze privacyverklaring actueel te houden, behouden wij ons het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wij adviseren u om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Als u onze diensten blijft gebruiken na wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, stemt u in met de voorwaarden van de herziene privacyverklaring.